• logo SAFKST
 • SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
  FITNES, KULTURISTIKY
  A SILOVÉHO TROJBOJA
 • ifbb
 • ipf
 • ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Kontaktujte nás
  +421 908 965 156
  Po - Pia: 10:00 - 12:00
SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  

Oznámenie disciplinárnej komisie

 • Added: 18.11.2019

Na základe rozhodnutia odvolacej komisie  Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja  podľa čl. XX ods. 1) písm. d) Disciplinárneho poriadku Slovenskej asociácie fitnes kulturistiky a silového trojboja zo dňa 11. 11.  2019  č. k. SAFKST–L-G -003/2019,  ktorým zrušila  a vrátila  rozhodnutie DK č.k. SAFKST-L-G- 007/2018 zo dňa 30. 09. 2019 na nové konanie a  rozhodnutie vo veci  vylúčenia individuálneho člena SAFKST p. Milana Gabrhela, Disciplinárna  komisia SAFKST  oznamuje,   že vo veci začína nové konanie .

DK SAFKST oznamuje, že pôvodné konanie bolo začaté v  súlade s ustanovením čl. V ods. 1), 2) a 3) pís. e Disciplinárneho poriadku SAFKST  na základe ustáleného podnetu, ktorý bol doručený Komisiou silového trojboja a tlaku na lavičke SAFKST dňa 21. 11. 2018 na doručovaciu adresu SAFKST.  Citujem: „Komisia silového trojboja a tlaku na lavičke navrhuje Disciplinárnej komisii, aby začala konanie voči pánovi Ladislavovi Lechanovi staršiemu a pánovi Milanovi Gabrhelovi, z dôvodu účasti na konkurenčnej súťaži s názvom POWERLIFTING PRO EXPO SLOVAKIA, ktorá bola organizovaná konkurenčnými federáciami WRPF, WPC, WEPF v rámci podujatia Športfestival, ktoré sa konalo 17. 11. 2018 v Trenčíne.“