• logo SAFKST
 • SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
  FITNES, KULTURISTIKY
  A SILOVÉHO TROJBOJA
 • ifbb
 • ipf
 • ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Kontaktujte nás
  +421 908 965 156
  Po - Pia: 10:00 - 12:00
SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  

Oznámenie disciplinárnej komisie

 • Added: 18.10.2019

Disciplinárna komisia SAFKST oznamuje, že dňa 18. 10. 2019 prijala e-mailovou formou odvolanie voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie vo veci DK-L-G-007/2018 zo dňa 30. 09. 2019. Predseda DK oznamuje že odvolanie spolu so spisovým materiálom v súlade s Disciplinárnym poriadkom čl. XIX, ods.5., odstupuje odvolacej komisii SAFKST.