• logo SAFKST
 • SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
  FITNES, KULTURISTIKY
  A SILOVÉHO TROJBOJA
 • ifbb
 • ipf
 • ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Kontaktujte nás
  +421 908 965 156
  Po - Pia: 10:00 - 12:00
SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • 1
 • 2
 • 3
  
 • Added: 20.11.2020

Priatelia, športovci, členovia SAFKST
 
Dovoľte, aby sme vás informovali, ako sme rozdelili  financie na deti a mládež všetkým subjektom, ktoré sa o túto vekovú skupinu starajú a pracujú s ňou.

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SAFKST sa v roku 2020 rozdelili finančné prostriedky na jednotlivé subjekty v závislosti od počtu členov do 23 rokov.

Kritériá sú nastavené tak, aby sa financie dostali do každého klubu, ktorého členovia v uvedenej vekovej kategórii majú v roku 2020 uhradený členský poplatok a narodili sa v roku 1997 a neskôr. Dôvod je tento rok jednoduchý: COVID 19, nulový počet slovenských súťaží a obmedzená možnosť spravodlivo určiť výšku príspevkov.

Ako jeden z mála národných športových zväzov tomu sme v priebehu roka 2020 financovali z príspevku (ako vždy mimoriadne úspešné) reprezentačné výjazdy na Majstrovstvá sveta juniorov a Majstrovstvá sveta žien, mužov a masters IFBB 2020.
 
V dôsledku COVID 19 sme pripravili a zorganizovali  "e-SAFKST" online súťaže, na ktorých sme ocenili nielen všetkých zúčastnených športovcov, ale aj materské kluby za každý štart.

S nádejou sme pripravovali jesenné súťaže, ktoré sa ale nakoniec kvôli vyššej moci žiaľ neuskutočnili.

Výkonný výbor pri rozhodovaní nebral do úvahy žiadne športové výsledky v tomto roku, ale rozdelil financie podľa hore uvedených kritérií, ktoré sú v dnešnej dobe najspravodlivejšie. Príspevky klubom sú v celkovom objeme skoro 104 tisíc eur a to pre spolu 1039 mladých športovcov. V prepočte to aj znamená, že na podporu každého registrovaného mladého športovca dostane klub 100 eur. Ako boli peniaze rozdelené podľa jednotlivých športových klubov nájdete nižšie v priložených tabuľkách