• logo SAFKST
 • SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
  FITNES, KULTURISTIKY
  A SILOVÉHO TROJBOJA
 • ifbb
 • ipf
 • ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Kontaktujte nás
  +421 908 965 156
  Po - Pia: 10:00 - 12:00
SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  
 • Added: 18.05.2020

Stanovy a poriadky

Dokumenty

Stanovy SAFKST
Štatút trénera reprezentácie SR SAFKST
Štatút reprezentanta SR SAFKST
Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz

Kulturistika a fitness

Registračný a prestupový poriadok SAFKST
Súťažný poriadok SAFKST

Silový trojboj a tlak na lavičke

Súťažný poriadok pre silový trojboj a tlak na lavičke
Prestupový poriadok pre silový trojboj a tlak na lavičke