• logo SAFKST
 • SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
  FITNES, KULTURISTIKY
  A SILOVÉHO TROJBOJA
 • ifbb
 • ipf
 • ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Kontaktujte nás
  +421 908 965 156
  Po - Pia: 10:00 - 12:00
SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  
 • Added: 21.05.2020

Vážení členovia Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja

Slovensko tento týždeň pokračuje v uvoľňovaní opatrení zavádzaných s cieľom eliminovať šírenie nového koronavírusu a preto som v mene asociácie, členov našich športových klubov a ostatných dotknutých subjektov, poslal požiadavku o vyjadrenie na Úrad verejného zdravotníctva SR a členov krízového štábu úradu vlády, v súvislosti s nariadením, ktoré je súčasťou 4.fázy uvoľňovania opatrení v boji proti COVID-19:

„Dobrý deň, dovoľte mi osloviť vás so žiadosťou o pomoc pri riešení tohto naliehavého problému.
Športové kluby, subjekty Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST), pôsobia pri fitnescentrách a využívajú fitnescentrá na športovú prípravu našich členov v uvedených športoch. Prísna disciplína, ktorej je podriadená celá príprava v každom našom športovom odvetví, je zárukou dodržiavania striktných bezpečnostných opatrení v každom fitnescentre.
Nakoľko sú naši športovci a všetci členovia vyznávačmi životného štýlu, ktorý samozrejme zahŕňa starostlivosť o vlastné zdravie, je vysoko pravdepodobné, že v takejto komunite ľudí, kde každý každého pozná, je nízka hrozba nezodpovedného prístupu k bezpečnostným nariadeniam.
V mene členov Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja, v reakcii na nepresné informácie, ktoré sa dostali na verejnosť, si dovoľujeme požiadať o záväzné vyjadrenie ohľadom otvorenia fitnescentier pre športové kluby a riadne zaregistrovaných členov.
Ďakujem za odpoveď
S pozdravom
Mgr. Boris Mlsna
prezident SAFKST“

     Ako v pondelok na tlačovej konferencii uviedol premiér Igor Matovič, od stredy 20. mája sa zavádza 4. fáza uvoľňovania. Povolené sú pri dodržaní stanovených podmienok napríklad aj hromadné podujatia, kiná a divadlá s účasťou do 100 osôb, vnútorné športoviská a plavárne pre športové kluby či verejné stravovanie v interiéroch. Otvorili sa tiež všetky obchodné centrá, s výnimkou detských kútikov.
Nariadenie však určuje členom športových klubov pozastavený vstup do fitnescentier, a to aj napriek tomu, že od stredy 20.5.2020 krízový štáb: „otvára vnútorné športoviská ako plavárne a fitnescentrá (len pre športové kluby)“, uvádza sa to na oficiálnom webovom sídle určenom pre informácie ohľadom koronavírusu:
https://korona.gov.sk/ako-sa-budu-uvolnovat-opatrenia-uvodne-informacie/
     Keďže každý člen má zaplatené ročné poplatky a je riadne zapísaný v informačnom systéme Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, považujeme tento krok voči športovým klubom fitnes za diskriminačný. Športovci zo športových klubov nepatria medzi verejnosť navštevujúcu fitnescentrá, ide o skupinu ľudí, ktorí sa poznajú a stretávajú sa na pravidelnej báze v rovnakom zložení. Podľa nariadenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva športové kluby a organizácie sa od stredy 20.5.2020 môžu pravidelne venovať športovej príprave, ale nie v priestoroch fitnescentier:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf
Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

     Pravidelné cvičenie pomáha udržať si pevné zdravie, zlepšuje zdravotný stav, má výchovný charakter a motivuje k zmene životosprávy a „fitnes životného štýlu“ a v neposlednom rade je to naše zamestnanie a zdroj príjmov. Aj napriek veľkej zodpovednosti všetkých občanov SR voči opatreniam v rámci pandémie COVID-19, otvorenie všetkých fitnescentier sa presúva do fázy 5, pravdepodobne na 3. jún 2020. Takéto opatrenia v súčasnosti pri nulovom počte nových prípadov infikovaných chorobou COVID-19 vedú mnohých majiteľov fitnescentier k prehodnoteniu a ukončeniu ich činnosti s výsledkom nesmierne veľkých dlhov na nájomnom, platbách za energie a na platoch zamestnancov.
     Členovia klubov SAFKST sú v početných prípadoch aj prevádzkovateľmi fitnescentier, ktoré sú úplne uzavreté od 12. marca 2020. Pre mnohé fitnescentrá sú tieto opatrenia z dlhodobého hľadiska likvidačné, nakoľko ani finančná podpora od štátu sa na tieto subjekty, ktoré sú prevažne vo forme občianskeho združenia, nevzťahujú. Zároveň vedú mnohých majiteľov fitnescentier k prehodnoteniu a ukončeniu ich činnosti v dôsledku nesmierne veľkých dlhov na nájomnom, nezaplatených splátkach úverov, platbách za energie, alebo na platoch, či iných výdavkoch.

     Ústne mi bola podaná informácia o tom, že tréningový proces klubu je umožnený v priestoroch fitnescentier. Oficiálnu písomnú odpoveď očakávam v najbližšom čase a budem vás obratom informovať. Držím palce nám všetkým a očakávam rýchlu odpoveď na dotaz ohľadom práce športových klubov a rozbehnutia ich tréningových procesov a v neposlednom rade prehodnotenie nariadení z Úradu verejného zdravotníctva SR a Vlády SR.

Boris Mlsna