• logo SAFKST
 • SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
  FITNES, KULTURISTIKY
  A SILOVÉHO TROJBOJA
 • ifbb
 • ipf
 • ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Kontaktujte nás
  +421 908 965 156
  Po - Pia: 10:00 - 12:00
SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  

Oznámenie disciplinárnej komisie

 • Added: 14.04.2020

Na základe podnetu Výkonného výboru SAFKST doručeného Disciplinárnej komisii dňa 14. 04. 2020, ktorého obsahom sú závažné skutočnosti, ktoré zakladajú dôvody  začatia disciplinárneho konania voči individuálnemu členovi SAFKST Ing. Igorovi Kopčekovi, Disciplinárna komisia SAFKST voči vyššie uvedenému individuálnemu  členovi SAFKST začína disciplinárne konanie.