• logo SAFKST
 • SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
  FITNES, KULTURISTIKY
  A SILOVÉHO TROJBOJA
 • ifbb
 • ipf
 • ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Kontaktujte nás
  +421 908 965 156
  Po - Pia: 10:00 - 12:00
SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  

Oznámenie disciplinárnej komisie

 • Added: 23.11.2019

Na základe oznámenia Antidopingovej agentúry SR  vedeného pod spisovou značkou SADA-2019/192-TV-001 zo dňa 21. 11. 2019 o porušení antidopingového pravidla pre prítomnosť zakázanej látky, alebo jej metabolitov, alebo markerov vo vzorke športovca  č. A446797 - individuálneho člena SAFKST, Denisy KNAPERKOVEJ  SAFKST-C001651,  z a č í n a m e  pod spisovou značkou DK – 004/2019 disciplinárne konanie voči uvedenému športovcovi pre podozrenie zo spáchania porušenia antidopingového pravidla