• logo SAFKST
 • SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
  FITNES, KULTURISTIKY
  A SILOVÉHO TROJBOJA
 • ifbb
 • ipf
 • ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Kontaktujte nás
  +421 908 965 156
  Po - Pia: 10:00 - 12:00
SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  
 • Added: 09.04.2020

MILAN ČÍŽEK SA DIŠTANCUJE OD VŠETKÝCH VYJADRENÍ IGORA KOPČEKA A ZUZANY NIŠČÁKOVEJ PROTI SAFKST!!!

    Vážení členovia SAFKST, z dôvodu nespočetne veľkého množstva publikovaných neprávd a osočovaní som sa rozhodol otvorene reagovať na nepravdivé články alebo maily, napísané len tromi osobami: Igorom Kopčekom, Zuzanou Niščákovou a Mariánom Prekopom.

     Účelová manipulácia s údajmi, tendenčné otázky, tendenčné interpretácie zákonov a smerníc a vytrhávanie faktov z kontextu sú obsahom všetkých článkov, komentárov a mailovej komunikácie Igora Kopčeka, ktorý okrem uverejnenia pozliepaných neprávd vo svojich článkoch, posielal aj so Zuzanou Niščákovou útočné maily v rovnakom duchu vysokým politickým predstaviteľom nášho štátu, funkcionárom asociácie a viacerým členom, pričom vo svojich mailoch podpísali ďalších členov SAFKST, medzi nimi aj Milana Čížeka.

     Odpoveďou na tieto nepravdy je aj dištancovanie sa Milana Čížeka od všetkých vyjadrení Igora Kopčeka a Zuzany Niščákovej proti SAFKST.

     SAFKST vníma eastlabs ako súkromnú spoločnosť, ktorá financuje svoje vlastné aktivity príspevkami od sponzorov a športovcov. Nielen preto SAFKST už pred koncom roku 2019, ale aj z ďalších závažných dôvodov ukončila všetku spoluprácu s eastlabs. Jedným z dôvodov je manipulovanie s názormi rozhodcov IFBB, nakoľko eastlabs, ako jeden z viacerých press partnerov, účelovou prezentáciou a podsúvaním „svojich“ vybraných športovcov dlhodobo ovplyvňuje mienku národných aj medzinárodných rozhodcov na každej súťaži IFBB.  Tiež sme zaznamenali sťažnosti na stránku eastlabs od športovcov, ktorí sa cítia pod tlakom, pretože sa musia zúčastňovať kempov a spolupracovať a verejne podporovať menovanú stránku, inak sa dostanú do nemilosti. Sú aj závažnejšie výhrady, ale z dôvodov, ktoré objasním v ďalších príspevkoch, alebo z dôvodov preverovania sa zatiaľ vyhýbam komentárom.

     Dovolím si vám priblížiť niekoľko hlavných bodov, na ktorých sa Igor Kopček nezhodol s vedením asociácie a ktoré ho viedli k jeho negatívnym nepravdivým vyjadreniam proti vedeniu SAFKST:


1.    V roku 2019 objednala SAFKST propagáciu u Igora Kopčeka, ktorá bola koncom roka ukončená z dôvodu nenaplnenia očakávaní SAFKST.
Igor Kopček cez svoju spoločnosť prijal v roku 2019 od SAFKST na propagáciu SAFKST:
 

16/05/19 - Tvorba článkov a propagácia za 04/2019 - ReaSport s.r.o.1 000,00 EUR
17/06/19 - Články, propagácia, foto, video 05/2019 - ReaSport s.r.o.    1 000,00 EUR
19/08/19 - Články, propagácia, foto video 06,07/2019 -     ReaSport s.r.o.2 000,00 EUR
17/10/19 - Články, propagácia, foto, video 8,9,10/2019 - ReaSport s.r.o.3 000,00 EUR
Spolu    7 000,00 EUR


Výkonný výbor vyzval Igora Kopčeka na preukázanie súpisu prác, nakoľko nezdokladoval vykonanú a zaplatenú prácu v roku 2019.

2.    Igor Kopček sa dohodol so Súťažnou komisiou, ktorú vedie viceprezident Ľuboš Matejíčka, že v jarnej sezóne bude organizovať 4 súťaže. Až po schválení Kalendára súťaží Výkonným výborom zrušil Igor Kopček ako jediný zo všetkých organizátorov pred koncom januára 2020 tri súťaže a termín štvrtej 2x menil. Zdôvodňoval to neistotou ohľadom výšky dotácií, čo prezentoval aj Jaro Horváth prostredníctvom portálu eastlabs slovami, že SAFKST dáva organizátorovi súťaží len 500,-Eur.

Igor Kopček prijal v roku 2019 od SAFKST dotácie na súťaž Amix patriot 19.-20.09.19:

17/10/19  - Ošatné a cest rozh - Amix patriot 2019 - Fitness Akadémia Vranov1 760,00 EUR
28/10/19  - Vyúčtovanie - Amix patriot 2019 - Fitness Akadémia Vranov 4 300,00 EUR
30/10/19    Ubyt. a obč. rozh. - Amix patriot 2019 - T and B, s.r.o. 699,61 EUR
Spolu    6 759,61 EUR


3.    Od roku 2017 požadoval Igor Kopček povinnú účasť športovkýň SAFKST (hradenú v plnej výške SAFKST) na školeniach vo svojom „školiacom stredisku“ (BEZ AKREDITÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA!!). Nebol ochotný akceptovať požiadavky SAFKST, ktoré sa týkali vyššej odbornosti školiteľov, ženského dozoru zo strany asociácie (pretože vek účastníčok podľa organizátora mal byť od 16 rokov), dozoru štátnej trénerky na školeniach,.. Zároveň žiadal, aby SAFKST hradila v plnej výške aj školenia rozhodcov a trénerov v tom istom neakreditovanom „školiacom stredisku“.
SAFKST nikdy nebola ochotná sa s Igorom Kopčekom na týchto školeniach dohodnúť.

4.    V januári 2020 od 16. do 19.1. sme sa v Madride zúčastnili zasadnutia exekutívy EBFF a IFBB. Igor Kopček prezentoval svoj návrh, aby IFBB navýšila každému športovcovi poplatok na každej súťaži o 20,-€ a tieto peniaze posielala na jeho účet. Ročne by malo ísť podľa slov Igora Kopčeka asi o 80.000,-€. Po mojom odmietavom stanovisku odmietli túto požiadavku aj všetci organizátori súťaží IFBB a vedenie IFBB tento návrh zamietlo.

5.    Igor Kopček vedome zverejnil mená, priezviská, dátumy narodenia a klubovú príslušnosť 300 členov SAFKST – najmä detí do 18 rokov. To vyústilo do sporu medzi Rolandom Brosmanom a Igorom Kopčekom. Pretože po mojom telefonáte Igor Kopček vymazal z článku dátumy narodenia, SAFKST sa do ich sporu nemiešala. Roland Brosman riešil celú záležitosť osobným podnetom na Igora Kopčeka. Igor Kopček, ktorý zahrnul do svojho protiútoku proti Brosmanovi celú SAFKST v duchu „je mi to jedno, že to zasiahne celú asociáciu“, sa viackrát vyjadril, že „žiada hlavu Brosmana ako štátneho trénera“, v inom prípade bude útočiť proti celej asociácii.


6.    Igor Kopček špekulatívne kúpil doménu www.safkst.sk (preto má asociácia stále len sakst.sk), jej využitie pre asociáciu podmieňoval zakúpenia balíka služieb v hodnote minimálne 1000,€ mesačne, čo SAFKST odmietla a preto dodnes nepoužívame doménu s názvom asociácie.

     Konferencia a hlasovanie per rollam boli úspešne ukončené. Verím, že si teraz nájdem čas na pravidelné príspevky, aby ste mali aktuálne informácie od prezidenta SAFKST a nie neodborné, neprofesionálne alebo úmyselne tendenčne pozliepané „zaručené“ výklady zákonov.

Boris Mlsna
prezident SAFKST